A SZEMÉLYES ADATOK ÉS MÁS FELDOLGOZOTT ADATOK VÉDELME

A személyes adatok biztonsága prioritás a számunkra. Ezért megfelelően figyelembe vesszük a személyes adatokat és azok védelmét, teljes mértékben egyetértésben a személyes adatok feldolgozására vonatkozó rendelettel, 2016. április 27-i 2016/679 / EU Európai parlamenti és Tanácsi rendelet (EU) az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (általános adatvédelmi irányelv) (a továbbiakban: “GDPR-rendelet”) és ezen alapelveknek megfelelően. Ezért szeretnénk tájékoztatni Önt ebben az adatvédelmi irányelvben arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és hogyan használjuk tovább.

KI DOLGOZZA FEL AZ ADATOKAT

A személyes adatait az alábbi feltételek szerint az internetes üzlet üzemeltetője (Christon Kft) a www.avantgardfashion.hu weboldalon fogja feldolgozni adminisztrátorként. Az Avantgard Fashion Webáruháznak jelenleg nincs kijelölt személyi adatvédelmi tisztviselője. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében közvetlenül kapcsolatba léphet velünk a kapcsolattartási adatokon keresztül:
– Postacím: Christon Kft 2310, Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs.u.22
– Telefonszám: +36202247058
– E-mail cím: info@avantgardfashion.hu

MELY SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜK

A Christon Kft olyan személyes adatokat tárolhat és dolgozhat fel, amelyeket Ön adott meg a szolgálataink használatával kapcsolatban, különösen a vételi szerződés lezárásakor a www.avantgardfashion.hu weboldalon keresztül vagy regisztrációval a hírlevelek küldésére.

Így elsősorban az alábbi személyes adatokról van szó:

– név, vezetéknév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, cím, szállítási cím, bankszámla szám vagy a bankkártya száma, és további önkéntesen szolgáltatott adatok, amelyeket a regisztráció vagy a rendelés közben tölt ki, és a megtekintett vagy megvásárolt árura vonatkozó adatok

A weboldalunkon végzett tevékenységével összefüggésben továbbá gyűjtjük és feldolgozzuk az IP-címét és cookie-jait. A cookie-k feldolgozását és használatát külön irányelvek szabályozzák, amelyeket itt találhatja.

Minden feldolgozott személyes adat közvetlenül Öntől származik.

MILYEN CÉLOKRA DOLGOZZUK FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT

A személyes adatait az alábbi egy vagy több okból dolgozhassuk fel:

– A vásárlas kezelése és feldolgozása az e-shopon keresztül. Személyes adatait arra használjuk fel, hogy az Önnel megrendelt árucikkeket kiszállíthassuk, tájékoztathassuk a megrendelés állapotáról, vagy hogy gyakorolhassuk a jogot arra, hogy visszavonulhasson a megkötött adásvételi szerződéstől vagy az árura vonatkozó reklamációra.
– Kezelés és feldolgozás személyes profil létrehozására a weboldalunkon
– Különböző üzleti ajánlatok és hírlevelek küldése a legfrissebb kedvezményekről, hírekről, új termékekről, promóciókról és egyéb kapcsolódó információkról
– A kapcsolattartási adatokon vagy az ügyfélszolgálatunkon keresztül leadott kérdések megválaszolása
– A szolgáltatásaink minőségének javítása és újak fejlesztése
– Az Ön preferenciái analizálása hogy az Önnek megfelelő tartalmat jeleníthessünk meg
– A követelések behajtása és a jogok gyakorlása (pl. Szolgáltatásainkkal kapcsolatos perek esetén)
– A könyvelési nyilvántartások vezetése és egyéb törvényes kötelezettségeink teljesítése.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Fogyasztónak max. 24 órán belül visszaigazolást küld. Ha a Fogyasztó nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt 24órán belül, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termékek nevét, árát, a választott fizetési módot, a szállítási költséget, a rendelés azonosítót, valamint a Fogyasztó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

MI JOGOSÍT FEL BENNÜNNKET AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA

A Christon Kft jogosult az Ön személyes adatainak feldolgozására a következő meghatalmazások legalább egyikének alapján:

– A szerződés teljesítése. A leggyakoribb jogalapja  a személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására a vásárlási szerződés megkötése az e-shop-ban. Erre a célra megadta a személyes adatait, mert azok nélkül nem lehet megkötni a szerződést és lebonyolítani a vásárlást. Ebben az esetben a Ön személyes profiljának létrehozása a bibloo.hu weboldalon is szerződés kötésnek tekinthető, ahol a beleegyezésével a feltételekkel megkötésre kerül a szerződés. A személyes adatok megadása nélkül nem lehet a személyes profilt létrehozni.
– A jogi kötelezettségek teljesítése. Különösen a számlák feldolgozásával és adminisztrációjával kapcsolatban az Ön személyes adatait feldolgozzuk az adó és egyéb jogszabályok jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében.
– Hozzájárulás. Bizonyos esetekben az Ön személyes beleegyezése alapján dolgozzuk fel személyes adatait. Ez különösen a hírlevelekhez és az azokhoz kapcsolódó marketing célokhoz való hozzájárulás. A beleegyezését bármikor visszavonhatja az ezen iránymutatásokban meghatározott eljárásnak megfelelően. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása nem kapcsolódik a személyes adatok más engedély alapján történő feldolgozásához.
– Avantgard Fashion törvényes érdekei. Felhatalmazásunk van arra, hogy személyes adatait törvényes érdekeink alapján dolgozzuk fel. Ez elsősorban a direkt marketingel vagy webhelyünk biztonságával kapcsolatos.

KINEK ADHATJUK TOVÁBB SZEMÉLYES ADATAIT

A megállapított nyilatkozat alapján egyúttal továbbadhatjuk a személyes adatait a következőknek:

– A fuvarozóknak, akik felelősek a megrendelt áruk szállításáért
– Fizetési átjárók szolgáltatóinak (bankkártyák szolgáltatóinak)
– Adózási és jogi tanácsadóinknak jogaink gyakorlásával kapcsolatban

Bizonyos törvényi feltételek alapján továbbá kötelesek vagyunk a személyes adatokat átadni vagy továbbadni bűnüldöző szerveknek (különösen a rendőrségnek) és más közigazgatási szerveknek.

MENNYI IDEIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT

A Christon Kft (Avantgard Fashion tulajdonosa) csak a fenti célok eléréséhez szükséges idő alatt kezeli és tárolja személyes adatait. A személyes adatai feldolgozása az Ön beleegyezése alapján, mindaddig, amíg beleegyezését adta (általában 5 év), hacsak nem vonja vissza a hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához. Ezután a Christon Kft megőrzi személyes adatait (különösen a beleegyezését, a hozzájárulás visszavonását), amennyire szükséges a jogai megvédésére.

A személyes adatok feldolgozása esetén a Christon Kft legalább a szerződés időtartama alatt kezeli és megőrzi személyes adatait, valamint a garanciára vonatkozó törvényes vagy szerződéses feltételek és határidők lejártáig és valamint a hibás teljesítési jog vagy a jótállás gyakorlására vonatkozó határidőig a követelések esetleges teljesítéséhez, meghatározásához vagy védelméhez.

Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatai megmaradnak azokban az esetekben, amikor a jogszabályok megkövetelik, és csak a jogszabályok által meghatározott időre (különösen az elszámolási és adózási dokumentumok archiválási határidejére.)

MILYEN MÓDON VANNAK MEGVÉDVE A SZEMÉLYES ADATAI

Az Ön által megadott és feldolgozott személyes adatokat szabványos eljárások és technológiák biztosítják. Minden biztonsági ellenőrzést rendszeresen ellenőrzünk, különösen, nincs e hiányosság a rendszerben és nem volt e megtámadva. Ugyanakkor biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és ha lehetséges, elegendő biztonságot nyújtsunk a legkorszerűbb technikával kapcsolatban. Az elfogadott biztonsági intézkedéseket rendszeresen frissítjük.

Weboldalainkat és egyéb rendszereinket technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk az adatok elvesztése és megsemmisítése, az adatok jogosulatlan elérése, módosítása vagy bővítése ellen. A személyes profiljába a bejelentkezés csak a személyes jelszó beírása után lehetséges. E tekintetben szeretnénk megkérni Önt, hogy soha ne adja meg a hozzáférési adatait harmadik félnek, és hogy mindig jelentkezzen ki a tevékenysége személyes profilban való befejezése után, különösen akkor, ha a számítógépet másokkal együtt használja. A Christon Kft nem vállal felelősséget a felhasznált jelszavak helytelen használatáért, ha nem a Christon Kft a közvetlen felelős a helyzetért.

MILYEN JOGAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATBAN?

A beleegyezés visszavonásának joga. Amennyiben személyes adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel, akkor bármikor jogosult személyes adatait visszavonni az Ön személyes adatállványán, amely a bejelentkezéskor rendelkezésre áll itt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét a fellebbezés előtt. A hozzájárulás visszavonása egyidejűleg nem érinti a személyes adatok bármely más hatóság általi feldolgozását, különösen a szerződés teljesítéséhez vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges feldolgozással kapcsolatban.

Hozzáférési jog. Összhangban a 15-ik cikkel a GDPR rendelettel joga van meggyőződni arról, hogy és mely adatokat dolgozza fel a Christon Kft, és hozzáférést kérhet ezekhez a személyes adatokhoz. Beleértve a feldolgozási célra vonatkozó információkat, az érintett személyes adatok kategóriáit, a címzetteket, a személyes adatok tervezett tárolási idejét, a személyes adatok törlésének vagy javításának jogát a panasz benyújtásának jogát a Hatósághoz, a személyes adatok forrását kivéve, ha azt közvetlenül nem Öntől szerezték be, valamint azt a tényt, hogy az automatizált döntéshozatalra kerül sor a profilalkotást beleértve.

A helyesbítés joga. Jogában áll kérni a Christon Kft-t, hogy javítsa ki személyes adatait, ha azok pontatlanok, vagy kiegészítheti, ha hiányosak. Személyes adatait javítását vagy kiegészítését személyesen is elvégezheti a személyes profilján keresztül weboldalainkon, ha regisztrálva van.

Jog a törlésre / felejtési jog. Joga van törölni személyes adatait, ha a jogi előfeltételek helyben vannak. Különösen azokban az esetekben, amikor személyes adatai nem szükségesek a fenti célok eléréséhez, vagy visszavonták a hozzájárulást, vagy kifogásolták a feldolgozást, és nem kötelezünk arra, hogy személyes adataidat a jogi kötelezettségek teljesítése, illetve jogi igényeink meghatározása, teljesítése és védelme érdekében dolgozzuk fel.

A feldolgozás korlátozásának joga. Joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását az Avantgard Fashion-ön keresztül, ha:
a) tagadja a személyes adatok pontosságát (a pontosság ellenőrzésének időpontjában)
b) jogellenesen folyamodik az adatok feldolgozása és a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri a törlés helyett
c) a jogi követelések meghatározásához, teljesítéséhez vagy védelméhez szükséges adatokra lesz szüksége, ha a Christon Kft-nek további feldolgozásra már nem lesznek szükségesek
d) ha tiltakozik személyes adatai feldolgozása ellen (különösen a közvetlen forgalmazással kapcsolatban).

A személyes adatok hordozhatóságához való jog. Ha a Christon Kftt megkéri, átadja a Christon Kft a személyes adatait közvetlenül egy másik rendszergazdának, vagy jogában áll, hogy egy strukturált, általánosan használt, gépileg olvasható formában szerezze meg őket.

Jog a kifogás emelésére. Joga van kifogásolni a személyes adatok feldolgozását a Christon Kft által indított jogos érdekek alapján, különösen a közvetlen marketing tekintetében.

Automatikus egyéni döntés. Joga van arra, hogy ne kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló döntések tárgyát képezze, beleértve olyan profilok létrehozását, amelyek hatással vannak Önre, vagy jelentősen befolyásolják Önt hasonló módon. Ez a jog azonban nem alkalmazandó, ha a döntés szükséges az Ön és az Avantgard Fashion közötti szerződés megkötéséhez vagy alkalmazásához; a Christon Kft jogszerű használata jogszerű, feltéve, hogy intézkedéseket hoz a jogai, szabadsága és törvényes érdekei védelmére; vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Panasz benyújtására vonatkozó jog. Bármikor jogosult a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban.

MIKOR TILTAKOZHAT A FELDOLGOZÁS ELLEN ÉS MIT JELENT EZ

A 21. törvény cikk GDPR Rendelete szerint joga van tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen, ha a kötelezettségek teljesítésére vállalt feldolgozási engedély közérdekű vagy a szükséges a Christon Kft jogos érdekei védelmére. A Christon Kft esetében kifogást emelhet személyes adatai feldolgozására közvetlen marketing célokra. Ha nem kívánja, hogy továbbra is küldjük a kereskedelmi ajánlatokat vagy más hírleveleket  a direkt marketinggel kapcsolatban, akkor bármikor tiltakozhat ez ellen, és nem fogjuk a személyes adatait tovább feldolgozni erre a célra, és nem fogunk  egyéb üzleti javaslatokat küldeni. A kifogást küldheti e-mailben a info@avantgardfashion.hu e-mail címre vagy kattintson a linkre az egyes elektronikus kereskedelmi ajánlat végén, amely arra az információra vonatkozik, hogy a jövőben nem kívánja hogy küldjük az üzleti ajánlatokat.

EGYÉB

Szolgáltató a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő ˝0˝ Ft-os, vagy ˝1˝ Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat a vásárlási szándékától.